Enda pane zvauri kuda

Bhaibheri Rine Mashoko Akarurama Nezveupenyu hwaJesu Here?

Bhaibheri Rine Mashoko Akarurama Nezveupenyu hwaJesu Here?

Mhinduro yeBhaibheri

 Munyori weBhaibheri Ruka achitaura nezveupenyu hwaJesu, akati: “Ndakatsvaka zvinhu zvose nenzira yakarurama kubvira pakutanga.”​—Ruka 1:3.

 Vamwe vanoti mashoko anotaura nezveupenyu hwaJesu akanyorwa muEvhangeri, nevanhu vakararama panguva yaakararama vakadai saMateu, Mako, Ruka, uye Johani, akachinjwa mumakore okuma300 C.E.

 Zvisinei, chimedu chechinyorwa cheEvhangeri yaJohani chakawanikwa kuIjipiti pakutanga kwema1900. Chinozivikanwa sePapyrus Rylands 457 (P52) uye chakachengetwa paJohn Rylands Library, muManchester, kuEngland. Chine mashoko akanyorwa muna Johani 18:​31-​33, 37, 38.

 Ndicho chinyorwa chekare kudarika zvimwe zveMagwaro echiKristu echiGiriki. Nyanzvi dzakawanda dzakadzidza dzinoti chakanyorwa munenge muna 125 C.E., papfuura makore anenge 25 chokutanga-tanga chacho chanyorwa. Zviri muchinyorwa ichi zvinoenderana nezviri mune zvimwe zvinyorwa zvakazonyorwa gare gare.