Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Kuva Nechirwere Chisingaperi​—⁠Bhaibheri Rinogona Kukubatsira Here?

Kuva Nechirwere Chisingaperi​—⁠Bhaibheri Rinogona Kukubatsira Here?

Mhinduro yeBhaibheri

Hongu. Mwari ane hanya nevashumiri vake vanenge vachirwara. Richitaura nezvemushumiri waMwari akatendeka, Bhaibheri rinoti: “Jehovha achamutsigira ari pamubhedha wourwere.” (Pisarema 41:⁠3) Kana uine chirwere chisingaperi, matanho matatu anotevera anogona kukubatsira:

  1. Nyengetera kuti uwane simba rokutsungirira. Unogona kuwana “rugare rwaMwari runopfuura kufunga kwose” urwo rwuchakubatsira kuti urege kunyanya kunetseka.​—⁠VaFiripi 4:​6, 7.

  2. Iva Nemaonero Akanaka. Bhaibheri rinoti: “Mwoyo wakafara unobatsira munhu kupora. Asi kugara wakasuruvara kunoita kuti uve nemazuva mashoma okurarama.” (Zvirevo 17:​22, Good News Translation) Ita zvinhu zvinosetsa. Kuita izvi hakungobatsiri kuti usanyanya kufunga nezvedambudziko rako asi kuti kunotobatsira kuti uve neutano hwakanaka.

  3. Isa pfungwa dzako patariro yako yeramangwana. Tariro yechokwadi uye yakanaka inogona kukubatsira kuti ufare pasinei nekuva nechirwere chisingaperi. (VaRoma 12:​12) Bhaibheri rinotaura kuti kuchava nenguva iyo kusina “mugari wemo achati: ‘Ndiri kurwara.’ ” (Isaya 33:​24) Panguva iyoyo Mwari acharapa zvirwere zvisingaperi izvo zviri kutadza kupedzwa nanachiremba mazuva ano. Somuenzaniso, Bhaibheri rinorondedzera kubviswa kuchaitwa kukwegura richiti: “Nyama yake ngaive itsva kupfuura paaiva muduku; ngaadzokere kumazuva esimba rouduku hwake.”​—⁠Jobho 33:⁠25.

Cherechedza kuti: Kunyange zvazvo Zvapupu zvaJehovha zvichiziva kuti zvinobatsirwa naMwari, zvinoendawo kuchipatara kuti zvirapwe zvirwere zvisingaperi. (Mako 2:​17) Asi hatiti kumwe kurapa kuri nani kupfuura kumwe, tinoti munhu mumwe nomumwe ngaazvisarudzire marapirwo aanoda kuitwa.