Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri Pane Zvarinotaura Here Nezvekuroorana Kwengochani?

Bhaibheri Pane Zvarinotaura Here Nezvekuroorana Kwengochani?

Mhinduro yeBhaibheri

Musiki wedu ane mitemo ine chokuita nokuroorana yaakagadza kare-kare hurumende dzisati dzisati dzagadzawo yadzo. Bhuku rokutanga muBhaibheri rinotiudza kuti: “Murume achasiya baba vake naamai vake uye achanamatira mudzimai wake uye vachava nyama imwe.” (Genesisi 2:24) Shoko rechiHebheru rinoreva kuti “mudzimai,” maererano neduramanzwi rinonzi Vine’s Expository Dictionary of Biblical Words rinoreva “munhukadzi.” Jesu akasimbisa kuti vaya vanobatanidzwa muwanano vanofanira kunge vari “munhurume nomunhukadzi.Mateu 19:4.

Ndokusaka Mwari akati wanano inofanira kuva youpenyu hwose, mubatanidzwa wemurume nomudzimai vanodanana. Varume nemadzimai vakasikwa nenzira inoita kuti vararame pamwe chete vachifara uye vachifadzana pabonde uye vachibereka vana.