Enda pane zvauri kuda

Kuvimbika Mumiedzo

Ona kuti Zvapupu ZvaJehovha zvakabatsirwa sei neShoko raMwari pazvakasangana nemiedzo.

Vaipfeka Triangle Yepepuru

Nei iye zvino vadzidzisi vepane chimwe chikoro vavakutaura nezveZvapupu zvaJehovha pavanodzidzisa nezvevasungwa vaiva mumisasa yevaNazi?

Vakavharirwa Muchivako Chekare Pamusana Pekutenda Kwavo

Muchivako chekare chekuSpanish makavharirwa mazana eZvapupu zvaJehovha nekuti vaisabvuma kupinda muchiuto pamusana pehana dzavo.

Takaramba Kusiya Kutenda Kwedu

Daniel Lokollo anoyeuka kushungurudzwa kwaakaitwa nemagadhijeri.

Kutyisidzirwa Hakuna Kuvatadzisa Kushumira Jehovha

Veruzhinji vakati kudii nekutambudzwa kwaiitwa Zvapupu zvaJehovha muGeorgia?

Ndakatsunga Kuramba Ndiri Musoja waKristu

Demetrius Psarras akaiswa mujeri nekuti akaramba kuenda kuhondo. Asi akaramba achirumbidza Mwari kunyange paakazosangana nematambudziko akakura.

Akadzidza Kubva Kuvasungwa

Murume akasungwa kuEritrea, akazvionera ega kuti Zvapupu zvaJehovha vanhu vanoita zvavanodzidzisa.

Mapepa Pasi Pemuchina Wekuwacha

Vamwe amai vakatsvaga nzira yekuti vangadzidzisa sei vana vavo chokwadi chiri muBhaibheri.

Vapristi Vakatsamwa Vanosangana Nevanhu Vanyoro

Bhaibheri rinotikurudzira kuti tirambe tichizvidzora kunyange tikaitirwa zvinhu zvakaipa. Asi zvinoshanda here?

“Tariro yeUmambo Hakusi Kungorota”

Efraín De La Cruz akagariswa mumajeri manomwe uye akarohwa zvikuru ari imomo nemhaka yekuparidza mashoko akanaka. Akakwanisa sei kuramba achishingaira kwemakore anopfuura 60?

Piyona Ainge Akashinga

Pamakore 60 aaiita basa, André Elias airamba akavimbika pasinei nekuti aibvunzurudzwa uye aityisidzirwa.

Ndava Neushamwari naMwari Uye Naamai Vangu

Michiyo Kumagai paakarega kunamata madzitateguru, amai vake havana kufara nazvo. Akazoita sei kuti avezve neushamwari naamai vake?