• Río Chilama, El Salvador​—Kuratidza vanhu zvinotaurwa neBhaibheri pachishandiswa bhuku raTeerera Mwari Urarame Nokusingaperi

Zvapupu zvaJehovha—El Salvador

  • Vagari vemo—6 454 000
  • Zvapupu zvaJehovha—40 392
  • Ungano—701
  • Reshiyo yeZvapupu zvaJehovha pavagari vemo—1 pa161