• Kunene region, Namibia​—Kuparidzira kuvanhu verudzi rwechiHimba pachishandiswa bhuku rinonzi Teerera Mwari Urarame Nokusingaperi mumutauro wechiHerero

Zvapupu zvaJehovha—Namibia

  • Vagari vemo—2 495 000
  • Zvapupu zvaJehovha—2 647
  • Ungano—46
  • Reshiyo yeZvapupu zvaJehovha pavagari vemo—1 pa1 007