MUKAI!

Kushanya kuKazakhstan

Kare, vanhu vekuKazakhstan vaigara mumatende. Mararamiro avanoita mazuva ano anoratidzei nezvetsika dzavo?