• Diecke, Guinea​—Kuratidza mumwe mukadzi bhuku rinotsanangura zviri muBhaibheri

BHUKU REGORE REZVAPUPU ZVAJEHOVHA RA2014

Sierra Leone neGuinea

Nyaya iyi inotaura nezvekutenda uye kuzvipira kusingazununguki kweZvapupu zvaJehovha sezvazvaizivisa mashoko akanaka munyika idzi dzemuAfrica.