Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Hofisi Uye Kuratidzwa Zvinoitwapo

Tinokukoka kuti uzoona zvinoitwa pamahofisi edu uye panzvimbo dzatinodhindira mabhuku. Sarudza nzvimbo yaunoda uye ona nguva yokuratidzwa zvinoitwa ipapo.

France

Kubhuka Zuva Raunoda Kushanyira Mahofisi Edu

Munofanira kutanga mabhuka musati mauya kuzoshanyira mahofisi here? Ehe. Tinokukumbirai kuti pamunouya kuzoshanyira mahofisi edu, mutange mabhuka pasinei nekuti muri kushanya makawanda sei. Izvi zvichabatsira kuti pasazove nevanhu vakawandisa uye kuti vese vanouya vanakidzwe nekuona mahofisi edu. Munofanira kubhuka pachiine vhiki kana kupfuura asi kana muchiuya kuzoshanya pamazororo enyika, tinokukumbirai kuti mubhuke pachiine nguva refu.

Kana musina kubhuka, zvinoita here kuti muzoratidzwa mahofisi edu? Kana musina kubhuka, tinogona kuzotadza kukuratidzai mahofisi. Nzvimbo iripo haitibvumiri kuti tive nevashanyi vakawandisa pazuva rimwe chete.

Munofanira kusvika nguvai? Kuti vanhu vasazowandisa panguva imwe chete, tinokukumbirai kuti musakurumidzisa kusvika, asi munogona kuuya henyu pasara awa imwe chete kuti nguva dzamakabhuka dzikwane.

Munobhuka sei? Bayai pakanzi “Bhuka kuzoshanyira mahofisi.”

Munogona kudzima zvamakabhuka here? Ehe. Bayai pakanzi “Dzimisai zvamakabhuka.”

Ko kana musi wamuri kuda kubhuka wakazara? Garai muchitarisa website ino. Vamwe vanogona kudzimisa kana kuchinja musi wavakabhuka.

Kuratidzwa Zvinoitwapo

2 rue Saint-Hildevert

27400 LOUVIERS

FRANCE

+33 2-32-25-55-55

Zvamuchaona

Vanoshandura mabhuku mumitauro yakawanda. Vanotungamirira basa rinoitwa neZvapupu zvaJehovha muFrance, Mauritius, Seychelles, uyewo bazi reFrance rinoona nezvenharaunda idzi: French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion, St. Barthélemy, St. Martin, uye St. Pierre neMiquelon.

Dhaunirodha kabhuku kanoratidza zvinoitwa pahofisi yacho