Enda pane zvauri kuda

Nzwisa yeDhirama remuBhaibheri: Dhanieri: Murume Aiva Nekutenda

Nzwisa yeDhirama remuBhaibheri: Dhanieri: Murume Aiva Nekutenda

Rudzi rwevaJudha rwakundwa. Mhuri inoparadzaniswa. Dhanieri acharamba aine kutenda here?