Ona kuti mashoko anonyaradza ari muBhaibheri akabatsira sei Cindy kuti asaramba achiita zvechisimba.