Vhesi imwe chete yemuBhaibheri yakaita kuti Hércules ave nechivimbo chekuti aikwanisa kuchinja unhu hwake hwekukurumidza kugumbuka achihutsiva neunhu hutsva.