Mavhidhiyo anonzi Iva Shamwari yaJehovha, aKuda naSarudzai uye enziyo ari kufarirwa chaizvo nevakawanda. Vabereki nevana vakanyora tsamba dzekutenda mavhidhiyo aya. Zvimwe zvakataurwa nevana vacho ndeizvi:

  • “Makaita basa nekutipa DVD ya‘Teerera, Wozviita, Ukomborerwe.’ Ndogara ndichiiona mazuva ose ndiine chidhori changu.”—Zach, ane makore 5.

  • “Nziyo itsva iyi inondidzidzisa kuti Jehovha anondida uye anoda kuti ndigare ndichinyengetera kwaari chero nguva.”—Mikariah, ane makore 6.

  • “Ndakadzidza kuti ndinofanira kuteerera vabereki vangu uye kurongedza zvinhu kana ndapedza kuzvishandisa. Makaita basa nekutigadzirira makatuni aya.”—Nicole, ane makore 8.

  • “Makaita basa nevhidhiyo iri. Ende rinonakidza. Ndorida.”—Mckenzie, ane makore 5.

  • “Ndinoda mavhidhiyo aIva Shamwari yaJehovha. Ndinogara ndichimaona mazuva ose. Jehovha akaita hake akaita kuti mutigadzirire makatuni aya.”—Ava, ane makore 8.

  • “Mavhidhiyo aya ndinomada. Ndiri kudzidzira nziyo dzese. Mavhidhiyo aya anoita kuti ndide Jehovha.”—Devon, ane makore 4.

  • “Ndatomirira mamwe mavhidhiyo aKuda! Rambai muchitigadzirira mamwe!”—Vance, ane makore 8.