Enda pane zvauri kuda

Kuratidzwa Zvinoitwa paBheteri

Tinokukoka kuti uzoona zvinoitwa pamahofisi edu ayo atinoti Bheteri. Unogona kuona zvinoitwa pane mamwe mahofisi edu usina anokutungamirira.

Yambiro nezveCoronavirus (COVID-19): Munyika dzakawanda takamisa urongwa hwekuti vanhu vauye vachizoona mahofisi edu. Kana paine hofisi yawanga uchida kuona tinokumbira kuti uifonere.

Denmark

Kubhuka Zuva Raunoda Kushanyira Mahofisi Edu

Munofanira kutanga mabhuka musati mauya kuzoshanyira mahofisi here? Ehe. Kuti pasazove nevanhu vakawandisa, tinokukumbirai kuti pamunouya kuzoshanyira mahofisi edu, mutange mabhuka pasinei nekuti muri kushanya makawanda sei.

Kana musina kubhuka, zvinoita here kuti muzoratidzwa mahofisi edu? Kana musina kubhuka, tinogona kuzotadza kukuratidzai mahofisi. Nzvimbo iripo haitibvumiri kuti tive nevashanyi vakawandisa pazuva rimwe chete.

Munofanira kusvika nguvai? Kuti mutange nenguva, tinokukumbirai kuti musvike pachiine maminitsi 10 nguva dzamakabhuka dzisati dzakwana.

Munobhuka sei? Bayai pakanzi “Make a Reservation.”

Munogona kukanzura zvamakabhuka here? Ehe. Bayai pakanzi “View or Change Reservations.”

Ko kana musi wamuri kuda kubhuka wakazara? Garai muchitarisa website ino. Vamwe vanogona kukanzura kana kuchinja musi wavakabhuka.

Kuratidzwa Zvinoitwapo

Stenhusvej 28

DK-4300 HOLBAEK

DENMARK

+45 59-45-60-00

Muchidimbu

Tinoona nezvebasa rinoitwa neZvapupu zvaJehovha zvinopfuura 50 000 muDenmark, Faroe Islands, Greenland, Iceland, Norway, neSweden. Tinoshandura mabhuku mumitauro 6 nemimwe mitauro 3 yemasaini uye tinoonawo nezvekurodhwa kwemavhidhiyo nezvimwe zvekuteerera mune mimwe yemitauro iyi.

Dhaunirodha kabhuku kanoratidza zvinoitwa pahofisi