Enda pane zvauri kuda

Kuratidzwa Zvinoitwa paBheteri

Tinokukoka kuti uzoona zvinoitwa pamahofisi edu ayo atinoti Bheteri. Unogona kuona zvinoitwa pane mamwe mahofisi edu usina anokutungamirira.

Yambiro nezveCoronavirus (COVID-19): Munyika dzakawanda takamisa urongwa hwekuti vanhu vauye vachizoona mahofisi edu. Kana paine hofisi yawanga uchida kuona tinokumbira kuti uifonere.

Australia

Kubhuka Zuva Raunoda Kushanyira Mahofisi Edu

Munofanira kutanga mabhuka musati mauya kuzoshanyira mahofisi here? Ehe. Kuti pasazove nevanhu vakawandisa, tinokukumbirai kuti pamunouya kuzoshanyira mahofisi edu, mutange mabhuka pasinei nekuti muri kushanya makawanda sei. Munofanira kubhuka pachiine vhiki kana kudarika. Kana muri kuzoda kushanya panguva yemazororo, tinokukurudzirai kuti mubhuke pachiine nguva yakareba.

Kana musina kubhuka, zvinoita here kuti muzoratidzwa mahofisi edu?

Kana musina kubhuka, tinogona kuzotadza kukuratidzai mahofisi. Nzvimbo iripo haitibvumiri kuti tive nevashanyi vakawandisa pazuva rimwe chete.

Munofanira kusvika nguvai?

Kuti mutange kuratidzwa Bheteri panguva yamakabhuka, zvingava zvakanaka mukasvika pasara maminitsi gumi kuti nguva dzamakabhuka dzikwane.

Munobhuka sei? Bayai pakanzi “Bhuka”

Munogona kukanzura zvamakabhuka here? Ehe. Bayai pakanzi “Chinja Zvawabhuka”

Ko kana musi wamuri kuda kubhuka wakazara? Garai muchitarisa website ino. Vamwe vanogona kukanzura kana kuchinja musi wavakabhuka.

Kuratidzwa Zvinoitwapo

12-14 Zouch Road

DENHAM COURT NSW 2565

AUSTRALIA

+61 2-9829-5600

Muchidimbu

Tinotarisira basa rekudzidzisa Bhaibheri rinoitwa neZvapupu zvaJehovha muAmerican Samoa, Australia, the Cook Islands, New Zealand, Niue, Norfolk Island, Samoa, Timor-Leste, uye Tonga. Tinoona nezvekushandurwa kwemabhuku anotsanangura Bhaibheri mumitauro 24.

Miziyamu

Ine nhoroondo yebasa rekuparidza muAustralasia.

Dhaunirodha kabhuku kanoratidza zvinoitwa pahofisi.