Ona kuti Bhaibheri ringakubatsira sei kuwana mhinduro dzemibvunzo inokosha muupenyu.