Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha Zvine Vakuru Vanobhadharwa Here?

Zvapupu zvaJehovha Zvine Vakuru Vanobhadharwa Here?

 Zvapupu zvaJehovha zvinotevedzera muenzaniso wezvaiitwa pakatanga-tanga chiKristu, saka hatiiti zvezvinzvimbo. Munhu wose anenge abhabhatidzwa mushumiri akagadzwa uye anofanira kuita basa rokuparidza uye kudzidzisa. Zvapupu zvakarongwa kuva ungano uye ungano imwe neimwe inenge iine vanhu vanenge 100. Varume vakasimba pakunamata ndivo vanotungamirira ungano imwe neimwe ‘sevarume vakuru’ kana kuti vakuru. (Tito 1:5) Basa iri vanoriita vasingabhadharwi.