Aiwa. Kana ukabvisa JW Library, woiisazve mufoni mako patsva, mabookmark ako nezvawanga wamaka hauzozvioni. Asi kana ukabvisa bhuku mufoni mako, woridhaunirodha patsva, mabookmark nezvawanga wakamaka unozviwana zviripo.