Ushumiri Hwedu hwoUmambo hunoratidza zvinhu zvinodzidzwa pamisangano yeZvapupu zvaJehovha. Misangano yacho ndeiyi: Chidzidzo cheBhaibheri Cheungano, Chikoro chaMwari Choushumiri uye Musangano Webasa.

Ona kuti: Dzimwe nyaya dzinenge dziri muUshumiri hwemunyika ino dzinogona kuti siyanei nedziri paIndaneti.