ONA
Mashoko
Mufananidzo

(Pisarema 37:29)

 1. 1. Upenyu hwakapikirwa.

  Nyika haizobviswi.

  ‘Vanyoro vachatumbuka.’

  Zvichatoitika.

  (KORASI)

  Upenyu chaihwo

  Ngatihushandire.

  Zvaakapikira

  Zvichaitika.

 2. 2. Nyika yava Paradhiso,

  Tese tosunungurwa.

  Tichitongwa naJehovha,

  Tova nerugare.

  (KORASI)

  Upenyu chaihwo

  Ngatihushandire.

  Zvaakapikira

  Zvichaitika.

 3. 3. Pakumuka kwevakafa,

  Kusuwa kuchapera.

  Achapukuta misodzi

  Nekutida kwake.

  (KORASI)

  Upenyu chaihwo

  Ngatihushandire.

  Zvaakapikira

  Zvichaitika.