(1 VaKorinde 14:33)

 1. 1. Vanhu vaJehovha pakuparidza

  Chokwadi nekukosha kweUmambo,

  Urongwa hwaMwari ngavate’rere,

  Vakabatana, vakavimbikawo.

  (KORASI)

  Tozvi’sa pasi takavimbika

  Kuna Mwari wedu.

  Anodzivirira, anotida,

  Tovimbika kwaari.

 2. 2. Mwari akatipa muranda wake

  Nemweya wake kutitungamira.

  Tisazununguke, tifadze Mwari,

  ichizivisa zvese zva’katonga.

  (KORASI)

  Tozvi’sa pasi takavimbika

  Kuna Mwari wedu.

  Anodzivirira, anotida,

  Tovimbika kwaari.