ONA
Mashoko
Mufananidzo

(1 VaKorinde 15:58)

 1. 1. Marudzi zvino azotambura.

  Vanhu vari kutya ramangwana.

  Tive vasingambotsuduguki

  Pakushumira Mwari.

  (KORASI)

  Timire takasimba

  Tiri kure nenyika,

  Kusvika pam’gumo; Tiwane upenyu.

 2. 2. Tinonzvenga misungo yenyika

  Kana tichifunga zvakanaka.

  Nekuvenga zvinhu zvakaipa

  Hatimbozununguki.

  (KORASI)

  Timire takasimba

  Tiri kure nenyika,

  Kusvika pam’gumo; Tiwane upenyu.

 3. 3. Mwari umude nemwoyo wese;

  Ita zvizhinji mubasa rake.

  Kuparidza shoko batisisa,

  Nguva hapasisina.

  (KORASI)

  Timire takasimba

  Tiri kure nenyika,

  Kusvika pam’gumo; Tiwane upenyu.