ONA
Mashoko
 1. 1. Kubva’ri kacheche,

  Vaimuda.

  K’fara nekuchema,

  Aizozviona.

  Asi paaibudirira pese

  Baba vake vaifara.

  (KORASI)

  Mwanas’kana, vanodada newe.

  Vacharamba vachikuda.

 2. 2. Zvek’shanda nesimba—

  Ndozvaanoda.

  Zvavanomuudza

  Zv’nomusimbisa.

  Anoziva kuti

  Vanozomuda.

  Ndozva’noda kunzwa kuti:

  (KORASI)

  “Mwanas’kana, nd’nodada newe.

  Nd’charamba ndichingokuda.”

  (BHIRIJI)

  Jehovha’no’na

  Anotoziva

  Basa raw’kaita,

  Nerudo rwako.

  Ha’mbokanganwi

  Unozomuda

  Kubva kare.

  (KORASI)

  Mwanas’kana, anodada newe.

  Mwanas’kana, iye anewe.

  Mwanas’kana, achak’chengeta.

  Mwanas’kana, anokuda.