Inzwa mashoko anokosha pamusoro pebhuku raEzra, nhoroondo yekunamata kwechokwadi muJerusarema pashure pekunge vaJudha vabva kuBhabhironi kwavaiva nhapwa.