Accessibility setting

Sarudza Mutauro

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Mavhidhiyo Ekusuma Mabhuku eBhaibheri

Zvinhu zvinotaurwa mubhuku rimwe nerimwe remuBhaibheri.

Kusuma Bhuku raEzra

Jehovha akaita sezvaakanga avimbisa kuti aizosunungura vanhu vake kubva muutapwa kuBhabhironi, oita kuti muJerusarema muvezve nekunamata kwakachena.

Kusuma Bhuku raNehemiya

Bhuku raNehemiya rine zvidzidzo zvinokosha kuvanamati vechokwadi mazuva ano.

Kusuma Bhuku raEsteri

Zvakaitika panguva yakararama Esteri zvichasimbisa kutenda kwako muna Jehovha Mwari kuti anogona kuponesa vanhu vake mumiedzo mazuva ano.

Kusuma Bhuku raJobho

Vose vanoda Jehovha vachasangana nemiedzo. Nyaya yaJobho inoratidza kuti tinogona kuramba takatendeka kuna Jehovha tichitsigira uchangamire hwake.

Kusuma Bhuku raMapisarema

Bhuku raMapisarema rinoratidza kuti Jehovha ndiChangamire, rinobatsira uye rinonyaradza vose vanomuda, uye rinoratidza kuti Mwari achabvisa sei matambudziko panyika achishandisa Umambo hwake.

Kusuma Bhuku raZvirevo

Inzwa mazano anobva kuna Mwari anogona kukubatsira pazvinhu zvese muupenyu, zvingava zvebhizinesi kana kuti nyaya dzemhuri.

Kusuma Bhuku raMuparidzi

Mambo Soromoni rinoratidza kuti zvinonzi nevanhu ndizvo zvinoita kuti munhu afare zvakasiyana nezvinotaurwa naMwari

Kusuma Bhuku raMateu

Nakidzwa nekuona zvinotaurwa mubhuku raMateu, bhuku rokutanga pamabhuku 4 eEvhangeri.

Kusuma Bhuku raMako

Bhuku raMako ndiro pfupi kudarika mamwe ose eEvhangeri uye rinotaura zvimwe zvezvinhu zvichaitwa naJesu saMambo weUmambo hwaMwari.