Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Nharireyomurindi  |  September 2015

 NYAYA IRI PAKAVHA | ZVAPUPU ZVAJEHOVHA VANHU VAKAITA SEI?

Ndezvipi Zvinotendwa neZvapupu zvaJehovha?

Ndezvipi Zvinotendwa neZvapupu zvaJehovha?

Zvapupu zvaJehovha zvinotenda kuti “rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari uye runobatsira.” (2 Timoti 3:16) Tinoita kuti Bhaibheri rititungamirire pakudzidza nezveMusiki uye ritibatsire kuva neupenyu hune chinangwa.

Bhaibheri rinoti: “Kuti vanhu vazive kuti imi, mune zita rokuti Jehovha, Imi moga ndimi Wokumusorosoro kumusoro kwenyika yose.” (Pisarema 83:18) Saka tinonamata Jehovha Mwari chete uye seZvapupu zvake, tinoita zvose zvatinogona kuti tizivise zita rake.—Isaya 43:10-12.

SevaKristu, tinotenda kuti Jesu, “Mwanakomana waMwari,” * akauya panyika, akazova Mesiya. (Johani 1:34, 41; 4:25, 26) Pashure pekunge afa, akamutswa ndokuenda kudenga. (1 VaKorinde 15:3, 4) Nokufamba kwenguva, akava Mambo weUmambo hwaMwari. (Zvakazarurwa 11:15) Umambo ihwohwo ihurumende iriko zvechokwadi ichaita kuti nyika yose ivezve Paradhiso. (Dhanieri 2:44) Bhaibheri rinoti: “Vanyoro ndivo vachagara nhaka yenyika, uye vachafara kwazvo norugare rukuru.”—Pisarema 37:11, 29.

“Pavanoverenga Bhaibheri, vanotenda kuti Mwari anenge achitotaura navo. Pavanosangana nematambudziko muupenyu, vanotsvaga muShoko raMwari kuti vangaagadzirisa sei. . . . Vanotenda kuti Shoko raMwari richiri kushanda.”—Mumwe wevakuru vakuru vechechi yeRoma anonzi Benjamin Cherayath, mupepanhau, rekuGermany rinonzi Münsterländische Volkszeitung

Zvapupu zvaJehovha zvinotenda kuti mazano eBhaibheri achiri kubatsira vanhu mazuva ano. (Isaya 48:17, 18) Saka tinonyatsotevedzera mazano iwayo. Somuenzaniso, hatisvute kana kushandisa madhiragi kuti tingozvifadza nekuti Bhaibheri rinotikurudzira kuti tisaite zvinosvibisa pfungwa nemiviri yedu. (2 VaKorinde 7:1) Uyewo hatiite zvinhu zvinorambidzwa pachena neBhaibheri zvakadai seudhakwa, ufeve uye kuba.—1 VaKorinde 6:9-11.

^ ndima 5 Bhaibheri rinodanawo Jesu kuti “Mwanakomana waMwari akaberekwa ari mumwe oga” nokuti ndiye chisikwa chokutanga uye ndiye chete akasikwa naJehovha pachake.—Johani 3:18; VaKorose 1:13-15.

Inzwa zvimwe

MIBVUNZO INONYANYA KUBVUNZWA

Ndezvipi Zvinotendwa neZvapupu zvaJehovha?

Inzwa muchidimbu zvinhu 15 zvatinotenda.

MIBVUNZO INONYANYA KUBVUNZWA

Zvapupu zvaJehovha Zvinofunga Kuti Ndizvo Zvine Chitendero Chechokwadi Here?

Jesu akati kune migwagwa yakawanda inoita kuti vanhu vaponeswe here?