NHARIREYOMURINDI June 2015 | Sayenzi Yakatsiva Bhaibheri Here?

Zvinotsigirana here kana kuti zvinopikisana?

NYAYA IRI PAKAVHA

Sayenzi Inokubatsira Sei?

Pfungwa yekuti “sayenzi inoratidza kuti Mwari haako” ndeyechokwadi here?

NYAYA IRI PAKAVHA

Vesayenzi Vane Zvavasingazivi

Nhoroondo yekwakabva nesayenzi yakaita kuti Carl Sagan anyore kuti: “Kunyange munhu akangwara chaizvo anogona kutaura zvisirizvo.”

Zvaungaita kuti Ukwegure Zvakanaka

Pane mazano 6 emuBhaibheri anokubatsira kuti uchinje zvinoenderana nekukwegura kwauri kuita.

NYAYA YEUPENYU

Nhaka Yakatambidzanwa Kusvikira Kuchizvarwa Chechinomwe

Kevin Williams anorondedzera nyaya inofadza yekushingaira kwemhuri yake pakushumira Mwari wechokwadi, Jehovha.

Munhu Anopesana naKristu Ndiani?

Achauya here kana kuti atogara aripo?

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Ungabatsira sei vana vako kuti vazogona kuzvisarudzira voga?

Zvimwe Zviri paIndaneti

Vanhu Vakachenjera Ndivo Vakanyora Bhaibheri Here?

Ona kuti Bhaibheri rinozvitsigira pacharo sei.