Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

 NYAYA IRI PAKAVHA | UNGADA HERE KUDZIDZA BHAIBHERI?

Nei Uchifanira Kudzidza Bhaibheri?

Nei Uchifanira Kudzidza Bhaibheri?
  • Chinangwa choupenyu chii?

  • Nei vanhu vachitambura uye vachifa?

  • Chii chichaitika mune ramangwana?

  • Mwari anondida here?

Wakambozvibvunza mibvunzo yakaita seiyi here? Kana wakadaro, hausi wega. Vanhu vakawanda pasi rose vari kunyatsotsvaka mhinduro dzemibvunzo inokosha muupenyu. Unogona kudziwana here?

Vakawanda vangati, “Dzinowanika!” Sei vachidaro? Nokuti vakawana mhinduro dzinogutsa dzemibvunzo yavo kubva muBhaibheri. Ungada kuziva zvinodzidziswa neBhaibheri here? Kana uchida, unogona kubatsirwa nepurogiramu yekudzidza Bhaibheri usingabhadhari inoitiswa neZvapupu zvaJehovha. *

Panyaya yekudzidza Bhaibheri vamwe vanoti: “Handina nguva yacho.” “Rakaoma kunzwisisa.” “Ndinotya kuzokunyeperai.” Asi vamwe havadaro. Vanobvuma kudzidza zviri muBhaibheri. Ona zvakataurwa nevamwe vacho:

  • “Ndakapinda chechi yeRoma nedzimwe dzakabuda muRoma, uyewo yechiSikh neyechiBuddha, ndikazodzidza zvechitendero kuyunivhesiti. Asi mibvunzo yangu yakawanda pamusoro paMwari haina kupindurwa. Ndakazoshanyirwa nemumwe weZvapupu zvaJehovha. Ndakafarira kuti mhinduro dzacho dzaibva muBhaibheri, saka ndakabvuma kudzidza Bhaibheri naye.”—Gill, England.

  • “Ndaiva nemibvunzo yakawanda asi mufundisi wekuchechi kwedu haana kuipindura zvinondigutsa. Asi mumwe weZvapupu zvaJehovha akandipindura achishandisa Bhaibheri chete. Paakandibvunza kuti ndaida kudzidza zvakawanda here, ndakabva ndangobvuma ndichifara.”—Koffi, Benin.

  • “Ndaida kuziva zvinoitika kana munhu afa. Ndaitenda kuti vakafa vanogona kukuvadza vapenyu, asi ndaidawo kuziva kuti Bhaibheri rinotii. Saka ndakatanga kudzidza Bhaibheri neshamwari yangu yaiva Chapupu.”—José, Brazil.

  • “Ndaiedza kuverenga Bhaibheri asi ndaisarinzwisisa. Zvapupu zvaJehovha zvakazouya zvikanyatsonditsanangurira uprofita hweBhaibheri hwakati kuti. Izvi zvakaita kuti ndide kudzidza zvimwe.”—Dennize, Mexico.

  • “Ndaisava nechokwadi kuti Mwari anondida here. Saka ndakanyengetera kuna Mwari anotaurwa muBhaibheri. Mangwana acho, Zvapupu zvakauya kumba kwangu, uye ndakabvuma kudzidza Bhaibheri navo.”—Anju, Nepal.

Zvakataurwa nevanhu ava zvinotiyeuchidza mashoko aJesu ekuti: “Vanofara vaya vanoziva zvinodiwa zvavo zvomudzimu.” (Mateu 5:3) Vanhu vakasikwa vaine chido chekuziva nezvaMwari. Mwari chete ndiye anogona kuita kuti timuzive uye anozviita achishandisa Shoko rake Bhaibheri.

Saka chidzidzo cheBhaibheri chinoitwa sei? Chingakubatsira sei? Mibvunzo iyi ichapindurwa munyaya inotevera

^ ndima 8 Jehovha ndiro zita raMwari rinotaurwa muBhaibheri.