Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Nharireyomurindi  |  March 2015

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Sei tichifanira kuyeuka rufu rwaJesu?

Kufa kwakaita Jesu kuchatibatsira sei?—Isaya 25:8; 33:24

Rufu rwaJesu rwunokosha kupfuura zvose zvakamboitika munhoroondo yevanhu. Akafa kuti vanhu vadzokere pakuva neupenyu hwavaiva nahwo pakutanga. Munhu haana kusikwa aine pfungwa dzekuda kuita zvakaipa. Aisafanira kurwara kana kufa. (Genesisi 1:31) Asi chivi chakapinda munyika nemunhu wekutanga, Adhamu. Jesu akafa kuti atinunure pachivi nerufu.—Verenga Mateu 20:28; VaRoma 6:23.

Mwari akatiratidza rudo rwakakura nekutuma Mwanakomana wake panyika kuti azotifira. (1 Johani 4:9, 10) Jesu akaudza vateveri vake kuti vaite musangano usingashamisiri wekuyeuka rufu rwake, vachishandisa chingwa newaini. Kuita izvi gore negore kunoratidza kuti tinotenda rudo rwatakaratidzwa naMwari uye naJesu.—Verenga Ruka 22:19, 20.

Ndivanaani vanofanira kudya chingwa nekunwa waini?

Jesu paakatanga kuudza vadzidzi vake kuti vayeuke rufu rwake, akataura nezvesungano kana kuti chibvumirano. (Mateu 26:26-28) Sungano iyi yaizoita kuti ivo nevamwewo vaizosarudzwa vazova madzimambo nevapristi naye kudenga. Kunyange zvazvo mamiriyoni evanhu achiyeuka rufu rwaJesu, vaya chete vari musungano iyoyo ndivo vanodya chingwa nekunwa waini.—Verenga Zvakazarurwa 5:10.

Iye zvino patova nemakore angada kusvika 2 000, Jehovha achisarudza vaya vachazova madzimambo. (Ruka 12:32) Vanhu ava vashoma kana tichienzanisa nevachararama nekusingaperi panyika.—Verenga Zvakazarurwa 7:4, 9, 17.

 

Inzwa zvimwe

NEZVEDU

Kuyeuka Kufa kwaJesu

Gore negore, mamiriyoni anoungana kuti ayeuke zuva rekufa kwaJesu. Uri kukokwa kuti uzodzidza kuti chiitiko ichi chinokosha chingakubatsira sei.

Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo?

Rudzikinuro rwaKristu—Chipo Chikuru Kwazvo chaMwari

Zvinorevei wadzikinurwa? Kufa kwaJesu kune zvakunokubatsira here?

MIBVUNZO YEBHAIBHERI INOPINDURWA

Jesu Akafira Pamuchinjikwa Here?

Vakawanda vanoti muchinjikwa ndicho chiratidzo chevaKristu. Tinofanira kuushandisa pakunamata here?