Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

NHARIREYOMURINDI AUGUST 2013

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Mwari anoteerera minyengetero yose here?

Mwari anoteerera vanhu vemarudzi ose. (Pisarema 145:18, 19) Shoko rake, Bhaibheri rinotikurudzira kutaura naye kana paine chero chiri kutinetsa. (VaFiripi 4:6, 7) Asi pane mimwe minyengetero isingafarirwi naMwari. Somuenzaniso kuita minyengetero yokungodzokorora nomusoro hakufarirwi naMwari.—Verenga Mateu 6:7.

Jehovha haafaririwo minyengetero yevanhu vasingateereri mitemo yake vachitoziva havo. (Zvirevo 28:9) Somuenzaniso, munguva dzinotaurwa muBhaibheri, Mwari akaramba kuteerera minyengetero yevaIsraeri vaiva nemhosva dzekuponda. Zviri pachena kuti pane zvatinotofanira kuita kuti Mwari atinzwe.—Verenga Isaya 1:15.

Tinofanira kuitei kuti Mwari atinzwe?

Hazviite kuti tinyengetere kuna Mwari kana tisina kutenda. (Jakobho 1:5, 6) Tinofanira kunyatsova nechivimbo chakasimba chokuti ariko uye kuti ane hanya nesu. Tinogona kusimbisa kutenda kwedu kuburikidza nokudzidza Bhaibheri, nokuti ndiro rine uchapupu nevimbiso zvinoita kuti tive nekutenda kwechokwadi.—Verenga VaHebheru 11:1, 6.

Tinofanira kunyengetera nemwoyo wose tichizvininipisa. Kunyange Jesu Mwanakomana waMwari aizvininipisa paainyengetera. (Ruka 22:41, 42) Saka pane kuti tiudze Mwari zvokuita, tinofanira kuverenga Bhaibheri tonzwisisa zvaanoda kuti tiite. Tikadaro tinenge tava kukwanisa kunyengetera maererano nezvinodiwa naMwari.—Verenga 1 Johani 5:14.

Inzwa zvimwe

Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo?

Swedera Pedyo naMwari Nokunyengetera

Mwari anokunzwa here paunonamata? Kuti uzive mhinduro yacho unofanira kunzwisisa kuti Bhaibheri rinoti kudii nezveminamato.