Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

NHARIREYOMURINDI November 2012 | Chii Chaungada Kubvunza Mwari?

Dzidza mhinduro dzeBhaibheri dzemibvunzo mitatu inowanzobvunzwa nevanhu: Ndinomboraramirei? Chii chichaitika kwatiri kana tafa? Nei Mwari achirega vanhu vachitambura?

NYAYA IRI PAKAVHA

Pane Chakaipa Here Nokubvunza Mwari?

Tingawana kuti mhinduro dzinogutsa dzemibvunzo inokosha yeupenyu? Tingabvunza Mwari here?

NYAYA IRI PAKAVHA

Mubvunzo 1: Ndinomboraramirei?

Vanhu vakawanda vanofunga kuti mari nemukurumbira ndizvo zvinonyanya kukosha muupenyu, nepo panotova nezvinokosha kupfuura izvozvo.

NYAYA IRI PAKAVHA

Mubvunzo 2: Chii Chichaitika Kwandiri Kana Ndafa?

Vakawanda vanotya zvinozoitika kwavari kana vafa. Ona kuti Bhaibheri rinodzidzisei.

NYAYA IRI PAKAVHA

Mubvunzo 3: Nei Mwari Achindirega Ndichitambura?

Bhaibheri rinotaura zvakajeka kuti kutambura kwevanhu haisi mhosva yaMwari. Saka sei vanhu vasina mhosva vachitambura?

Bhaibheri Rinochinja Upenyu

Chii chakaita kuti mumwe musikana aiva nebasa repamusoro, murume aiita zvokubheja nemumwe murume akanga akaora mwoyo vawane mufaro wechokwadi?

Waizviziva Here?

Vanhu vaishandisa zvinyoreso neingi zvakaita sei munguva dzinotaurwa muBhaibheri? Muapostora Pauro aigadzira matende akaita sei?

DZIDZA KUBVA MUSHOKO RAMWARI

Mwari Achagadza Hurumende Inotonga Pasi Pose Here?

Hapana kusina matambudziko. Kuti pangadiwa mutongi wepasi pose here?

MAZANO EKUTI MHURI IFARE

Zvamungaita Kana Mune Chikwereti

Vakaroorana vangaita sei kana zvichiita sokuti vari kutadza kubhadhara chikwereti?

SWEDERA PEDYO NAJEHOVHA

“Jehovha Anodei Kwauri?”

Mwari anotarisira kuti vaya vanoda kumunamata vaitei? Zvinoita here kuti vanhu vane chivi vafadze Mwari?

OUR READERS ASK

Kuva Nechitendero Kuzvinyengera Here?

Bhaibheri harikurudziri kuti tingotenda tisina uchapupu, asi kuti tishandise simba redu rokufunga uye kuti tifunge nezveuchapupu hunenge huripo.

Zvandinodzidza muBhaibheri

Ndiani akasika mvura? Nei tichiida? Shandisai nyaya ino kudzidzisa vana venyu nezvaMwari nezvinhu zvaakasika.

Mararamiro Emunguva Dzinotaurwa muBhaibheri—Mufudzi

Mufudzi aifudza mhuka dzipi? Ndezvipi zvimwe zvaaiita?

Dare reEuropean Court Rotsigira Kodzero Yokuramba Kupinda Muchiuto

Verenga nezvemutongo unokosha wakapiwa unoshandawo kudzimwe nyika dzokuEurope.