NHARIREYOMURINDI February 2011

MAZANO EKUTI MHURI IFARE

Dzidzisai Vana Venyu Kuzvibata

Mwana wenyu anoziva chokwadi nezvebonde here? Dzidza mitemo yaMwari uye zvaunofanira kuudza vana vako.

DZIDZISAI VANA VENYU

Aidiwa naMwari Uye Neshamwari Dzake

Verenga nezvaJefta nemwanasikana wake pana Vatongi chitsauko 11. Ungatevedzera sei zvakanaka zvaakaita?

OUR READERS ASK

Zvapupu zvaJehovha Zvinobvuma Kurapwa Kuchipatara Here?

Zvapupu zvaJehovha zvinobvuma kurapwa kuchipatara chero bedzi marapiro acho asingapesani nezvinodzidziswa neBhaibheri.