NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA October 2015

Magazini ino ine nyaya dzichadzidzwa kubva musi wa30 November kusvika 27 December, 2015.

‘Rambai Muchida Varume Vakadaro’

Ndivanaani vanobatsira mumakomiti eDare Rinotungamirira? Vanoita basa rei?

Unoona Ruoko rwaMwari Muupenyu Hwako Here?

Bhaibheri rinenge richirevei parinotaura ‘nezveruoko’ rwaMwari?

“Tiwedzereiwo Kutenda”

Tinokwanisa kuva nokutenda nesimba redu toga here?

NYAYA YEUPENYU

Havana Kudemba Zvavakasarudza Vachiri Mudiki

Nikolai Dubovinsky, uyo akashumira Jehovha akatendeka panguva yaitonga Soviet Union, aiva nebasa rakaoma kutopfuura kuva mujeri.

Shumira Jehovha Usingatsauswi

Makore anenge 60 adarika, Nharireyomurindi yakataura zvinhu zviri kunyatsozadzika.

Ramba Uchifungisisa Zvinhu Zvokunamata

Ungaramba wakasimba pakunamata here kana ukatorerwa Bhaibheri?

NYAYA YEUPENYU

Kuswedera Pedyo naMwari Kwakandinakira

Sarah Maiga akaguma kureba paakanga ava nemakore 9, asi haana kuguma kukura pakunamata.

“Munhu Asina Zivo Anongotenda Mashoko Ose”

Ungaita sei kuti ukwanise kuziva zvinhu zvisiri zvechokwadi zvaunenge watumirwa?