Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA February 2013

Magazini ino inokurukura nhaka inokosha yatinayo sevanhu vaJehovha. Onawo kuti tingaramba sei tichidzivirirwa naJehovha.

Iyi Ndiyo Nhaka Yedu Inobva Kuna Mwari

Wedzera kuonga kwaunoita nhaka yedu inobva kuna Mwari nokudzidza zvakaitirwa vanhu vose naJehovha uye zvaakaitira vanhu vake.

Unokoshesa Nhaka Yedu Inobva Kuna Mwari Here?

Kuziva uye kukoshesa nhaka yedu inobva kuna Mwari kunogona kukubatsira kuramba wakaperera kuna Mwari.

Varindi vomuMuzinda waMambo Vanoparidzirwa

Pauro aiparidza pose paaiwana mukana. Ona kuti zvaakaita zvingakukurudzira sei kumutevedzera.

Ramba Uri Mumupata waJehovha Unodzivirira

Mupata wokudzivirira chii uye vanamati vaJehovha vangadzivirirwa sei imomo?

Ngwarira Zvinovavarirwa Nemwoyo

Dzimwe nguva mwoyo wedu unoedza kupa tuzvikonzero patinoita zvakaipa. Chii chinogona kutibatsira kunyatsoziva zviri mwoyo medu?

Usarega Chero Chii Zvacho Chichiita Kuti Usakudzwa

Ungawana sei rukudzo kubva kuna Mwari? Chii chingakutadzisa kuruwana?

Aiva Wemhuri yekwaKayafasi

Kuonekwa kwakaitwa bhokisi remapfupa aMiriam kunopa uchapupu hwokuti Bhaibheri rinotaura nezvevanhu chaivo vaibva kumhuri dzaitovapo.

KUBVA MUDURA RENHOROONDO YEDU

Mutambo “Waisakanganwika” Wakauya Panguva Yakakodzera

Ona kuti mutambo mutsva wainzi “Creation Drama” wakabatsira sei Zvapupu zvokuGermany kuti zvitsungirire miedzo muHondo Yenyika II.