NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA February 2019

Magazini ino ine nyaya dzekudzidza dzaApril 8 kusvika May 5, 2019

Ramba Wakaperera Kuna Mwari!

Kuperera kuita sei uye tingaramba sei takaperera?

Tsvaga Unyoro Ufadze Jehovha

Mosesi naJesu vakaratidza sei kuti vaiva vanyoro? Kuva munyoro kunobatsira sei mazuva ano?

Nei Tichifanira Kuratidza Kuti Tinoonga?

Tinodzidzei pana Jehovha, Jesu, uye muSamariya aiva nemaperembudzi panyaya yekuratidza kuonga?

Rudo Nekubata Vamwe Zvakanaka Panguva yevaIsraeri

Mutemo waMosesi unoratidzei nezvemaonero anoita Mwari rudo uye kubata vamwe zvakanaka?

NYAYA YEUPENYU

Nhaka Inokosha yechiKristu Yakaita Kuti Ndibudirire

Nakidzwa nenyaya yeupenyu yaWoodworth Mills, uyo akashumira Jehovha akatendeka kwemakore anoda kusvika 80.

Waizviziva Here?

Masinagogi akatanga sei?