Accessibility setting

Sarudza Mutauro

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Shona

NHARIREYOMURINDI NHAMBA 4 2016

Bhaibheri Rakasvika Sei Kwatiri?

Kwemakore akapfuura pane zvakawanda zvakaitika zvaigona kuparadza Bhaibheri kana kuita kuti mashoko arimo achinjwe. Nei kupona kwarakaita kuchikosha?

Nyaya Yaunofanira Kuziva

Kubva parakanyorwa kusvikira nhasi, vanhu vakawanda vange vachitora dzidziso dzavo kubva mariri. Asi tinogona kuvimba neBhaibheri here?

Bhaibheri Rakachengetedzwa Kuti Risaparara

Vanyori veBhaibheri uye vamwe vakazorikopa vaiwanzonyorera pamatehwe uye pamapepa akagadzirwa nenhokwe. Bhaibheri rakachengetedzwa sei kuti risaparara?

Vanhu Vaishora Bhaibheri Havana Kubudirira

Vatungamiriri vakawanda vematongerwo enyika uye vezvitendero vairambidza vanhu kuva neBhaibheri, kurigadzira kana kurishandura asi havana kubudirira.

Vanhu Vakamboedza Kuchinja Zviri muBhaibheri Asi Vakakundikana

Vamwe vanhu vakaedza kuchinja mashoko aiva muBhaibheri asi havana kubudirira. Zvii zvakaita kuti vasabudirira?

Chii Chakaita Kuti Bhaibheri Risaparara?

Rakasiyana papi nemamwe mabhuku?

Waizviziva Here?

Chii chaishamisa pane zvaiitwa naJesu kuvanhu vaiva nemaperembudzi? Vatungamiriri vechitendero chechiJudha vaiti vanhu vanogona kurambana kana zvaita sei?

Utsinye Huchazombopera Here?

Vamwe vanhu vakabatsirwa kuti vasiye zvekuitira vamwe utsinye. Zvinhu zvakavabatsira zvinogona kubatsirawo vamwe.

Kuti Ndizokunda, Ndakatombokundikana Kakawanda

Zvii zvakaitwa nemumwe murume kuti akunde dambudziko raaiva naro rekuona zvinonyadzisira uye kuti apedzisire ava nerugare rwepfungwa?

Enzanisa Zvinodzidziswa Kuchechi Kwenyu Nezviri muBhaibheri

Machechi akawanda anopesana padzidziso nemanzwisisiro avanoita. Saka ungaziva sei kuti ndevapi vanodzidzisa chokwadi?

Bhaibheri Rinotii?

Mwari ane chechi here yaari kushandisa kuita kuti vanhu vaswedere pedyo naye?

Zvimwe Zviri paIndaneti

Bhaibheri Rinobva Kuna Mwari Here?

Vanyori vakawanda veBhaibheri vairatidza kuti Mwari ndiye aivatungamirira pane zvavainyora. Nei vaidaro?