Nei zvakakosha kugadzirira njodzi dzisati dzaitika?

Bhaibheri rinoti: “Munhu ane njere anoona dambudziko ovanda; vasina zivo vanopfuura havo votambura migumisiro yacho.”​—Zvirevo 27:12.

Magazini ino ine mazano ezvatinogona kuita njodzi isati yaitika, painoitika uye painenge yapera.