Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

 MAZANO EKUBATSIRA VAKAFIRWA

Mazano Anonyatsobatsira Vakafirwa

Mazano Anonyatsobatsira Vakafirwa

MAZUVA ANO PANE ONGORORO DZAKAWANDA DZIRI KUITWA NEZVEKURWADZIWA KUNOITA MUNHU PAANOFIRWA NEMUNHU WEPEDYO. Sezvambotaurwa munyaya dzapfuura, mazano akanaka ndeaya anoenderana nezvinotaurwa neBhaibheri. Izvi zvinoratidza kuti mazano ari muBhaibheri anoshanda. Zvarinotaura hazviwaniki mune mamwe mabhuku uye zvinonyaradza vaya vakafirwa.

  • Kuziva kuti vakafa havasi kutambura

    Pana Muparidzi 9:5 panoti: “Vakafa havana chavanoziva.” Pfungwa dzavo “dzinoparara.” (Pisarema 146:4) Ndosaka Bhaibheri richiti kufa kwakafanana nekurara.​—Johani 11:11.

  • Kuziva kuti Mwari anotida kunonyaradza

    Pana Pisarema 34:15 panoti: “Maziso aJehovha * ari pane vakarurama, uye nzeve dzake dziri pakuchemera kwavo kubatsirwa.” Kunyengetera kuna Mwari tichimuudza zviri pamwoyo kunonyaradza kupfuura kuudza chero ani zvake. Kunototibatsira kuti tive pedyo neMusiki wedu uyo ane simba rekutinyaradza.

  • Kutarisira ramangwana rakanaka

    Chimbofungidzira kufara kwatichaita vakafa pavachamutswa kuti vazoraramazve pano panyika! Bhaibheri rinotaura kakawanda nezvenguva iyoyo. Rinoti Mwari “achapukuta misodzi yose pamaziso [edu], rufu haruchazovipo, kana kuchema kana kuridza mhere kana kurwadziwa hazvingazovipozve.”​—Zvakazarurwa 21:3, 4.

Vakawanda vanotenda muna Jehovha, Mwari anotaurwa muBhaibheri, vanowana simba rekutsungirira marwadzo ekufirwa nekuti vane tariro yekuzoonazve hama dzavo dzakafa. Semuenzaniso, Ann, uyo akafirwa nemurume wake pashure pemakore 65 vakaroorana, anoti: “Bhaibheri rinondivimbisa kuti hama dzedu dzakafa hadzisi kutambura uye kuti Mwari achadzimutsa. Pese pandinofunga nezvekufirwa kwandakaitwa ndinobva ndafunga zvinotaurwa neBhaibheri uye zvinoita kuti ndikwanise kutsungirira!”

Tina, ambotaurwa nezvake anoti: “Kubvira pakafa Timo, ndiri kunyatsoona kutsigirwa kwandiri kuitwa naMwari. Ndinonyatsotenda zvinotaurwa neBhaibheri kuti vakafa vachamutswa. Zvinondipa simba rekuenderera mberi neupenyu kusvikira pandichazoonanazve naTimo.”

Zvataurwa nevanhu ava ndizvo zvinotendwawo nemamiriyoni evanhu anovimba nezvinotaurwa neBhaibheri. Kunyange uchifunga kuti zvinotaurwa neBhaibheri hazviitiki kana kuti kurota, edza kuongorora zvarinotaura kuti uone kana zvichishanda uye zvarinovimbisa kana zviine musoro. Uchaona kuti Bhaibheri ndiro rinonyatsobatsira vaya vakafirwa.

INZWA ZVIMWE NEZVEKUMUTSWA KWEVAKAFA

Ona mavhidhiyo anotaura nezvazvo ari pawebsite yedu inonzi jw.org

Bhaibheri rinovimbisa kuti tichazoonazve hama dzedu dzakafa

 CHII CHINOITIKA KANA MUNHU AFA?

Chii chinoitika kana tafa? Zvinotaurwa neBhaibheri zvakajeka uye zvinonyaradza

Tarisa pakanzi MABHUKU NEZVIMWEWO > MAVHIDHIYO (Chikamu Chemavhidhiyo Chakanzi: Bhaibheri)

UNODA KUNZWA MASHOKO AKANAKA HERE?

Munhau munogara muchibuda zvinhu zvinosuruvarisa. Ungawanepi mashoko akanaka? Vhidhiyo iyi inosuma bhuku rinonzi Mashoko Akanaka Anobva Kuna Mwari!

Tarisa pakanzi MABHUKU NEZVIMWEWO > MAVHIDHIYO (Chikamu Chemavhidhiyo Chakanzi: Misangano Yedu Uye Ushumiri)

^ ndima 7 Jehovha ndiro zita raMwari rinowanika muBhaibheri.