Mazuva ano mafirimu azara nezvinhu zveuroyi, zvipoko nemavampire.

Munofunga kuti pane chakaipa here nekuona zvinhu zvakadaro?

Magazini iyi iri kutaura kuti sei vanhu vachifarira mafirimu akadaro uye kuti zvinhu izvozvo zvinobva kunaani.