Vechidiki vakawanda vari kubatwa nechirwere chedepression.

Munofunga kuti vangabatsirwa sei?

Magazini iyi ine mazano ekuti vechidiki vangaita sei nedambudziko iri, uye zvingaitwawo nevabereki kubatsira vana vavo.