Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Teerera Mwari Urarame Nokusingaperi

 CHIKAMU 10

Zvikomborero Zvipi Zvichawanikwa Nevaya Vanoteerera Mwari?

Zvikomborero Zvipi Zvichawanikwa Nevaya Vanoteerera Mwari?

Vakawanda vakafa vachamutsirwa panyika. Mabasa 24:15

Chimbofungidzira zvikomborero zveramangwana zvauchawana kana ukateerera Jehovha! Uchava noutano hwakanaka; panenge pasisina anorwara kana ndonda. Panenge pasisina vanhu vakaipa, uye unenge wava kukwanisa kuvimba nemunhu wose.

Panenge pasisina marwadzo, kusuruvara, kana kuchema. Hapana achakwegura kana kufa.

 Uchange uine hama neshamwari dzakawanda. Upenyu muParadhiso huchange huchinakidza.

Panenge pasisina chokutya. Vanhu vachafara zvokufara zviya.

Umambo hwaMwari huchabvisa kutambura kwose. Zvakazarurwa 21:3, 4

 

Inzwa zvimwe

MASHOKO AKANAKA ANOBVA KUNA MWARI!

Chinangwa chaMwari Nokuda Kwenyika Ndechei?

Bhaibheri rinotsanangura kuti nei Mwari akasika nyika, kuti kutambura kuchaguma rini, uye ramangwana renyika uye revaya vanogara pairi rakaita sei.

URONGWA HWOKUDZIDZA BHAIBHERI

Nei Uchifanira Kudzidza Bhaibheri?

Bhaibheri riri kupa mhinduro dzemibvunzo inokosha muupenyu kumamiriyoni akawanda evanhu panyika. Unodawo here kubatsirwa?