Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

 CHIKAMU 2

Mwari Wechokwadi Ndiani?

Mwari Wechokwadi Ndiani?

Kunongova naMwari mumwe chete wechokwadi, uye zita rake ndiJehovha. (Pisarema 83:18) Iye Mudzimu; hatikwanisi kumuona. Anotida uye anoda kuti timudewo. Anodawo kuti tide vamwe vanhu. (Mateu 22:35-40) Ndiye Wemasimbaose, Musiki wezvinhu zvose.

Chisikwa chaMwari chokutanga chaiva munhu womudzimu ane simba, akazozivikanwa saJesu Kristu. Jehovha akasikawo ngirozi.

Jehovha akasika zvinhu zvose zviri kudenga . . . nezviri panyika. Zvakazarurwa 4:11

 Jehovha Mwari akasika nyeredzi uyewo nyika pamwe chete nezvose zviri pairi.Genesisi 1:1.

Akaumba Adhamu, munhu wokutanga, neguruva revhu.Genesisi 2:7.