Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Teerera Mwari Urarame Nokusingaperi

 CHIKAMU 2

Mwari Wechokwadi Ndiani?

Mwari Wechokwadi Ndiani?

Kunongova naMwari mumwe chete wechokwadi, uye zita rake ndiJehovha. (Pisarema 83:18) Iye Mudzimu; hatikwanisi kumuona. Anotida uye anoda kuti timudewo. Anodawo kuti tide vamwe vanhu. (Mateu 22:35-40) Ndiye Wemasimbaose, Musiki wezvinhu zvose.

Chisikwa chaMwari chokutanga chaiva munhu womudzimu ane simba, akazozivikanwa saJesu Kristu. Jehovha akasikawo ngirozi.

Jehovha akasika zvinhu zvose zviri kudenga . . . nezviri panyika. Zvakazarurwa 4:11

 Jehovha Mwari akasika nyeredzi uyewo nyika pamwe chete nezvose zviri pairi.Genesisi 1:1.

Akaumba Adhamu, munhu wokutanga, neguruva revhu.Genesisi 2:7.

Inzwa zvimwe

MASHOKO AKANAKA ANOBVA KUNA MWARI!

Mwari Ane Zita Here?

Mwari ane mazita akawanda okumuremekedza anosanganisira okuti Wemasimbaose, Musiki, uye Ishe. Asi zita rake rinowanika kanopfuura ka7 000 muBhaibheri.

MASHOKO AKANAKA ANOBVA KUNA MWARI!

Mwari Ndiani?

Mwari ane zita here uye ane hanya nesu here?