Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Mashoko Okutanga

Mashoko Okutanga

Mwari akaita sababa vane rudo. 1 Petro 5:6, 7

Mwari ndiye Musiki wedu, uye ane hanya nesu. Sezvinongoita baba vakachenjera uye vane rudo vanorayira vana vavo, Mwari anodzidzisawo vanhu kwose kwose nzira yokurarama yakanaka kupfuura dzose.

Mwari anozivisa chokwadi chinokosha chinotizadza nemufaro netariro.

Kana ukateerera Mwari, achakutungamirira, achakudzivirira uye achakubatsira mumatambudziko.

Asi pane zvimwe zviripo—uchararama nokusingaperi!

 Mwari anotiudza kuti, ‘Uyai kwandiri. Teererai, murambe muri vapenyu.’ Isaya 55:3