Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

 CHIKAMU 1

“Mukuru Pakusimba Kwake”

“Mukuru Pakusimba Kwake”

Muchikamu chino tichaongorora nhoroondo dzeBhaibheri dzinopupurira simba raJehovha rokusika, rokuparadza, rokudzivirira, uye rokudzorera. Kunzwisisa nzira iyo Jehovha Mwari, uyo ari “mukuru pakusimba kwake,” anoshandisa nayo “simba rake” kuchashamisa mwoyo yedu.—Isaya 40:26.

ZVIRI MUCHIKAMU CHINO

CHITSAUKO 4

“Jehovha . . . Ane Simba Guru”

Simba raMwari rinofanira kuita kuti timutye here? Mhinduro yekuti hongu neyokuti kwete ndedzechokwadi.

CHITSAUKO 5

Simba Rokusika—“Musiki Wedenga Nenyika”

Kubvira kuzuva rakakura kusvika kushiri diki-diki, zvakasikwa naMwari zvinogona kutidzidzisa chimwe chinhu chinokosha nezvake.

CHITSAUKO 6

Simba Rokuparadza—“Jehovha Munhu Wokurwa”

“Mwari worugare” angarwa sei?

CHITSAUKO 7

Simba Rokudzivirira—“Mwari Utiziro Hwedu”

Mwari anodzivirira vashumiri vake nenzira mbiri, asi imwe yacho ndiyo inonyanya kukosha.

CHITSAUKO 8

Simba Rokudzorera—Jehovha Ari Kuita “Kuti Zvinhu Zvose Zvive Zvitsva”

Jehovha akatodzorera kunamata kwakachena. Achadzorerei mune ramangwana?

CHITSAUKO 9

“Kristu Simba raMwari”

Dzidziso dzaJesu nezvishamiso zvake zvinoratidzei nezvaJehovha?

CHITSAUKO 10

“Ivai Vatevedzeri vaMwari” Mukushandisa Kwenyu Simba

Unogona kunge uine simba rakawanda kupfuura raunofunga—ungarishandisa sei zvakakodzera?