Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

 CHIKAMU 4

“Mwari Rudo”

“Mwari Rudo”

Rudo ndirwo rukuru paunhu hwose hwaJehovha. Ndirwowo runokwezva kupfuura zvimwe zvose. Sezvatinoongorora zvimwe zvezvinhu zvakanaka zvaJehovha zvakaita sedombo rinokosha, tichasvika pakuona kuti nei Bhaibheri richiti “Mwari rudo.”—1 Johani 4:8.

ZVIRI MUCHIKAMU CHINO

CHITSAUKO 23

“Akatanga Kutida”

Mashoko okuti “Mwari rudo” anonyatsorevei?

CHITSAUKO 24

Hapana Chinga“tiparadzanisa Norudo rwaMwari”

Putsa nhema dzokuti haudiwi kana kuti haukoshi kuna Mwari.

CHITSAUKO 25

“Tsitsi Huru dzaMwari Wedu”

Manzwiro anoita Mwari nezvako akafanana sei neaya aamai kumwana wavo?

CHITSAUKO 26

Mwari “Akagadzirira Kukanganwira”

Kana Mwari achiyeuka zvinhu zvose, angakanganwira sei achibva akanganwa?

CHITSAUKO 27

“Kunaka Kwake Kukuru Sei!”

Chii chaizvoizvo chinonzi kunaka kwaMwari?

CHITSAUKO 28

“Imi Moga Makavimbika”

Nei kuvimbika kwaMwari kwakakura kupfuura kutendeka kwake?

CHITSAUKO 29

“Kuti Muzive Rudo rwaKristu”

Zvinhu zvitatu zviri murudo rwaJesu zvinoratidza zvakakwana rudo rwaJehovha.

CHITSAUKO 30

“Rambai Muchifamba Murudo”

VaKorinde Wokutanga inoratidza nzira 14 dzatingaratidza nadzo rudo.