Mushumo Wegore Rebasa ra2017 weZvapupu zvaJehovha Pasi Rese

Ona nezvekufamba kwebasa reZvapupu zvaJehovha pasi rese.

Nhamba Dzese dza2017

Mushumo uno unoratidza zvange zvichiitwa neZvapupu pasi rese mugore ra2017.

Mishumo ya2017 Yenyika Uye Yendima Dzakasiyana-siyana

Mushumo uyu unoratidza nhamba yeZvapupu zvaJehovha, nhamba yevakabhabhatidzwa, nhamba yevakapinda musangano wekuyeuka rufu rwaJesu nezvimwewo.