Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Chii Chinodiwa Kuti Mhuri Ifare?

Chii Chinodiwa Kuti Mhuri Ifare?

Unofunga kuti . . .

  • rudo here?

  • imari here?

  • pane chimwewo chinhu here?

 BHAIBHERI RINOMBOTII?

“Vanofara vaya vanonzwa shoko raMwari vachirichengeta!”—Ruka 11:28, Shanduro yeNyika Itsva.

ZVARINOTAURA ZVINGAKUBATSIRA SEI?

Uchawana rudo rwechokwadi.—VaEfeso 5:28, 29.

Uchawana ruremekedzo rwechokwadi.—VaEfeso 5:33.

Uchava nemhuri yakabatana.—Mako 10:6-9.

 TINGANYATSOBVUMA HERE ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI?

Hongu. Tine zvikonzero zviviri zvinoita kuti tidaro:

  • Mwari ndiye akatanga mhuri. Bhaibheri rinoti “mhuri dzose . . . dzinowana mazita adzo” kuna Jehovha Mwari. (VaEfeso 3:14, 15) Izvi zvinoreva kuti Jehovha ndiye akaita kuti pave nourongwa hwemhuri. Nei izvi zvichikosha?

    Chimbofunga: Kana uchidya zvokudya zvinonaka, woda kuziva zvakashandiswa pakuzvibika, unobvunza ani? Hazvina musoro here kuti unobvunza akabika wacho?

    Saka kana tichidawo kuziva zvinodiwa kuti mhuri ifare, tinobvunza Jehovha, uyo akatanga urongwa hwemhuri.—Genesisi 2:18-24.

  • Mwari ane hanya newe. Mhuri dzakachenjera dzinotsvaka mazano kuna Jehovha, uyo anopa mazano aya achishandisa Shoko rake. Anozviitirei? “Nokuti iye ane hanya nemi.” (1 Petro 5:6, 7) Jehovha anokuda nemwoyo wose, uye mazano ake anoshanda nguva dzose!—Zvirevo 3:5, 6; Isaya 48:17, 18.

 ZVOKUFUNGA NEZVAZVO

Ungava sei murume, mudzimai kana kuti mubereki akanaka?

Bhaibheri rinopindura mubvunzo iwoyo pana VAEFESO 5:1, 2 naVAKOROSE 3:18-21.