Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Ndivanaani Vari Kuita Kuda kwaJehovha Mazuva Ano?

 CHIDZIDZO 1

Zvapupu zvaJehovha Vanhu Verudzii?

Zvapupu zvaJehovha Vanhu Verudzii?

Denmark

Taiwan

Venezuela

India

Unoziva Zvapupu zvaJehovha zvingani? Vamwe vedu tingava vavakidzani vako, tingave tichishanda newe kubasa kana kuti tichidzidza newe kuchikoro. Kana kuti tingave takambokurukura newe nezveBhaibheri. Tinombova vanaani chaizvo, uye nei tichifamba tichikurukura nevanhu zvatinotenda?

Takangoitawo sevamwe vanhu. Tinobva mumamiriro ezvinhu akasiyana-siyana. Vamwe vedu taimbova mune zvimwe zvitendero uye vamwe vakanga vasingatendi muna Mwari. Zvisinei, tisati tava Zvapupu, tose takazvipa nguva yokunyatsoongorora zvinodzidziswa neBhaibheri. (Mabasa 17:11) Takabvumirana nezvatakadzidza, tikabva tazvisarudzira kunamata Jehovha Mwari.

Tinobatsirwa nokudzidza Bhaibheri. Kungofanana nevamwe vanhu vose, tinofanira kutsungirira matambudziko uye zvatinokanganisa. Asi nokuedza kushandisa zvinotaurwa neBhaibheri mumararamiro edu ezuva nezuva, upenyu hwedu hwakavandudzika zvinooneka. (Pisarema 128:1, 2) Ndicho chimwe chikonzero chinoita kuti tiudze vamwe zvinhu zvakanaka zvatakadzidza muBhaibheri.

Tinorarama maererano netsika dzinodiwa naMwari. Sokudzidziswa kwadzinoitwa muBhaibheri, tsika idzi dzinotibatsira kuti tifare uye tiremekedze vamwe uyewo tive nounhu hwakadai sekutendeseka nemutsa. Dzinoita kuti pave nevanhu vane mafungiro akanaka uye vane chiyamuro, uyewo dzinokurudzira kubatana kwemhuri uye kuita zvakarurama. Sezvo tiine chokwadi chokuti “Mwari haasaruri,” tinozviona semhuri yevanhu vomunyika dzakawanda inobatanidzwa nezvatinotenda, isingaparadzaniswi nokusiyana kwemarudzi uye zvematongerwo enyika. Kunyange zvazvo tiri vanhuwo zvavo, tiri boka rakasiyana nevamwe vanhu.Mabasa 4:13; 10:34, 35.

  • Zvapupu zvaJehovha zvakafanana papi nevamwe vanhu?

  • Zvapupu zvakawana tsika dzipi kubva pakudzidza Bhaibheri?

Inzwa zvimwe

Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo?

Kurarama Nenzira Inofadza Mwari

Zvinoita kuti tirarame upenyu hunofadza Jehovha. Unotogona kuva shamwari yake.

Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo?

Kunamata Kunobvumirwa naMwari

Ona zvinhu 6 zvinoitwa nevanamati vechokwadi.