Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Ndivanaani Vari Kuita Kuda kwaJehovha Mazuva Ano?

 CHIDZIDZO 5

Chii Chauchawana Pamisangano Yedu yechiKristu?

Chii Chauchawana Pamisangano Yedu yechiKristu?

Argentina

Sierra Leone

Belgium

Malaysia

Vanhu vakawanda vakarega kuenda panoitwa zvechitendero nokuti havana kuwana nyaradzo kana kuti mhinduro dzemibvunzo inokosha muupenyu. Saka nei uchifanira kupinda misangano yechiKristu inorongwa neZvapupu zvaJehovha? Chii chauchawana ikoko?

Mufaro wokuva pakati pevanhu vane rudo uye vane hanya. Muzana remakore rokutanga, vaKristu vainge vakarongwa kuva ungano, uye vaiita misangano kuti vanamate Mwari, kuti vadzidze Magwaro uye kuti vakurudzirane. (VaHebheru 10:24, 25) Sezvo vaiungana nevanhu vane rudo, vainzwa kuti vaiva pakati peshamwari dzechokwadi—hama dzavo dzechiKristu. (2 VaTesaronika 1:3; 3 Johani 14) Tinotevedzera muenzaniso iwoyo, uye tinowana mufaro wakafanana.

Kubatsirwa nokudzidza kushandisa zvinotaurwa neBhaibheri. Sezvaiitwa munguva dzeBhaibheri, varume, vakadzi nevana vanoungana pamwe chete. Vadzidzisi vanokwanisa vanoshandisa Bhaibheri kuti vatibatsire kunzwisisa kushandisa zvarinotaura muupenyu hwedu hwemazuva ose. (Dheuteronomio 31:12; Nehemiya 8:8) Tose tinogona kubatanidzwa pakukurukurirana kunoitwa uye pakuimba, zvichiita kuti tiratidze tariro yedu yechiKristu.—VaHebheru 10:23.

Chikomborero chokusimbiswa pakutenda kwako muna Mwari. Muapostora Pauro akaudza imwe ungano panguva yake kuti: “Ndiri kusuwa kukuonai, . . . kuti tikurudzirane, mumwe nomumwe nokutenda kwomumwe, kwenyu nokwangu.” (VaRoma 1:11, 12) Pamisangano, kugara tichionana nevatinonamata navo kunosimbisa kutenda uye kutsunga kwedu kuti tirarame upenyu hwechiKristu.

Wadii kubvuma kukokwa kwauri kuitwa uku kuti upinde musangano wedu weungano unotevera wozvionera woga zvinhu izvi? Uchagamuchirwa noushamwari. Misangano yose haibhadharwi, hapana mari inokumbirwa.

  • Misangano yedu yeungano inoitwa pachitevedzerwa muenzaniso upi?

  • Tinobatsirwa sei nokupinda misangano yechiKristu?