Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Ndivanaani Vari Kuita Kuda kwaJehovha Mazuva Ano?

 CHIDZIDZO 8

Nei Tichipfeka Zvakanaka Pamisangano Yedu?

Nei Tichipfeka Zvakanaka Pamisangano Yedu?

Iceland

Mexico

Guinea-Bissau

Philippines

Wacherechedza here pamifananidzo iri mubhurocha rino kuti Zvapupu zvaJehovha zvinopfeka zvakanaka sei pazvinopinda misangano yazvo yeungano? Nei tichingwaririra zvakadaro mapfekero edu uye kushambidzika?

Kuti tiratidze kuti tinoremekedza Mwari wedu. Ichokwadi kuti Mwari haangotarisi chitarisiko chedu chete. (1 Samueri 16:7) Zvisinei, patinoungana kuti timunamate, tinoda nemwoyo wose kuratidza kuti tinomuremekedza uye tinoremekedza vatinonamata navo. Kudai taizomira pamberi pomutongi mudare, taizova nechokwadi chokuti chitarisiko chedu chinoratidza kuti tinoremekedza nzvimbo yake. Saizvozvowo, mapfekero atinoita pamisangano anoratidza kuremekedza kwatinoita “Mutongi wenyika yose,” Jehovha Mwari uye nzvimbo yatinomunamatira.Genesisi 18:25.

Kuti tiratidze tsika dzatinotevedzera. Bhaibheri rinokurudzira vaKristu kuti vapfeke zvinoratidza “mwero nepfungwa dzakanaka.” (1 Timoti 2:9, 10) Kupfeka ‘zvine mwero’ zvinoreva kusapfeka mbatya dzingaita kuti vanhu vanyanye kutitarisa nokuti dzinenge dziri dzekushamisira, dzinosiya muviri pachena kana kuti dzinoita kuti vanhu vafunge zvisizvo. Uyewo, kuva “nepfungwa dzakanaka” kunotibatsira kuti tisarudze mbatya dzinoyevedza dzisiri dzeuyanga kana dzezvitayira zvakanyanyisa. Mazano aya eBhaibheri anotisiya tiine mukana wakakura wokusarudza zvakasiyana-siyana. Mapfekero edu anoyevedza uye akanaka ‘anoshongedza dzidziso yoMuponesi wedu’ uye ‘anokudza Mwari.’ (Tito 2:10; 1 Petro 2:12) Nokupfeka zvakanaka pamisangano, tinoita kuti vamwe vave nemaonero akanaka ekunamatwa kwaJehovha.

Kunyange usina hembe sedzinopfekwa neZvapupu pamisangano, izvozvo ngazvirege kukutadzisa kuenda kuImba yoUmambo. Kuti hembe dzedu dzive dzakakodzera, dzakachena uye dzinoratidzika hazvirevi hazvo kuti dzinofanira kunge dzichidhura kana kuti dziri mufashoni.

  • Mapfekero atinoita patinonamata Mwari anokosha zvakadini?

  • Mazano api anotibatsira pakusarudza zvokupfeka uye pakushambidzika?